News

INVID virtualiserar GEHAB:s IT-miljö

2012-02-27

INVID fortsätter att skörda framgångar på  marknaden.Det senaste exemplet på detta utgörs av en nytagen affär med GEHAB Kvalitétspåbyggaren AB i Alvesta (GEHAB).

GEHAB är ett välrenommerat företag som i dagsläget sysselsätter ca 65 personer med att tillverka kundorderspecifika lastbilspåbyggnader.

Man har nu valt att köpa hårdvara och tjänster av INVID för att virtualisera sin IT-miljö. Målet med virtualiseringen är bl.a. att kunna leverera applikationer till sina externa användare samt att avveckla äldre servrar och på så
 sätt spara ström och framtidssäkra sin IT-miljö.

GEHAB: s företagsledning säger sig vara mycket nöjd över hur INVID, sedan tidigare, har levererat produkter och tjänster till företaget.

En av delägarna, ekonomiansvarige Monica Sundell, ser nu fram emot att kunna lyfta sin IT-miljö ytterligare en nivå via INVID, något som understryks via följande avslutande kommentar från Monica;

- Vi anlitar INVID för att vi känner oss trygga med de produkter och tjänster de har levererat till oss.  Vi har inte haft några problem med vår infrastruktur sedan vi började anlita INVID och deras personal talar och förklarar på ett språk som man förstår.