News

Pyramidutbildningar

2011-04-21

INVID Jönköping har under våren 2011 arrangerat flera utbildningar i Pyramid Business Studio med syfte att på ett effektivt sätt göra så att affärssystemet fyller den funktion er verksamhet är i behov av. Vi ger en hel del tips som gör er mer effektiva och som underlättar det dagliga arbetet.

Återstående utbildningar under våren 2011:

Utbildning i Material- och produktionsstyrning 17 maj i Jönköping
Utbildning i Material- och produktionsstyrning 18 maj i Värnamo
Utbildning i Ekonomi 24 maj i Jönköping