News

Stora framgångar för INVID´s IT-driftsatsning

2012-08-21

Efter 2011 års lyckosamma bokslut har även år 2012 börjat synnerligen positivt för INVID.  Ett konkret exempel på detta utgörs av att man under det första halvåret har säkrat ett flertal avtal inom ett av sina huvudfokusområden, nämligen IT-drift, till ett sammanlagt värde av ca 40 Mkr under en tvåårsperiod enbart för enheten i Jönköping.

INVID´s målmedvetna satsning på IT-driftverksamheten via toppmoderna datacenter har nu börjat skörda stora framgångar på marknaden. Det konkreta drifterbjudandet innehåller allt från komplett funktionsleverans av hela IT-stödet till kvalificerat IT-stöd på plats i kundens egna lokaler.

INVID´s VD kommenterar att detta är början på en fortsatt positiv tillväxt inom ett område som man i nuläget har många förfrågningar kring;

Intresset för våra IT-drifttjänster ökar allt mera. Det är ingen hemlighet att vi under ca två års tid tillbaka har satsat rejält på detta prioriterade område via diverse affärsutvecklings-åtgärder. De nyvunna affärerna känns därför som ett tydligt kvitto på att vi nu är på rätt väg, inte minst tack vare våra flexibla tjänstepaketeringar som fått genomslag på marknaden, säger André Prien, VD på INVID Gruppen.

Via ett genomarbetat koncept åstadkommer INVID flertalet mervärden åt sina kunder. Exempel på detta utgörs av utökat utrymme för fokus på kärnverksamheten och skalbarhet i IT-investeringar vilket är viktigt i en allt mera föränderlig affärsvärld.  Parallellt med att man kapar IT-kostnaderna adderas även viktiga parametrar som högre tillgänglighet och utökad säkerhet.

Enligt mitt sätt att se det så har vi enbart påbörjat att skörda framgångar för vår IT-driftssatsning, vi är på väg att ta nästa steg in i en helt ny era. För att kunna möta marknadens stora efterfrågan har  vi därför nyligen rekryterat såväl en rutinerad försäljningschef som seniorsäljare och vi har som målsättning att rekrytera flera IT-konsulter under årets avslutande fem månader, avslutar André Prien.