Automatisering (DPA/RPA) - INVID Gruppen

Automatisering (DPA/RPA)

Vi ökar din effektivitet och sänker dina kostnader

ALLT FLER FÖRETAG STÄRKER SIN KONKURRENSKRAFT GENOM DIGITALISERING OCH AUTOMATISERING

Vår primära målsättning är att med digitalisering och automatisering hjälpa kunden att optimera sina verksamhetsprocesser så de kan arbeta effektivare i sin vardag samt leverera sina tjänster med bättre kvalitet till en högre lönsamhet!

Med hjälp av automation (RPA/DPA) kan du helt eller delvis automatisera flöden som sparar tid, för att du ska kunna fokusera mer på innovation och utveckling av verksamheten.

ROI

Vad du vill automatisera beror naturligtvis på vad du och din organisation vill uppnå och vilka mål ni har. Men rekommendationen är att börja med de processer där du ser störst positiv effekt.

Med andra ord, vilka manuella processer är mest tidskrävande och genererar minst? Det är sannolikt här du kommer se mest ROI. Men det viktigaste är att komma i gång.

ROI - Automatisering (DPA/RPA) - INVID Gruppen

RPA och DPA

RPA: (robotic process automation) innebär att repetitiva processer automatiseras helt och att ingen mänsklig inblandning kommer att behövas för att slutföra uppgiften.

DPA: (digital process automation) är en halvautomatiserad process som digitaliserar vissa delar i en process för att underlätta för den mänskliga inblandningen. Fokus här är stöd i enskilda arbetsuppgifter.

Microsoft är en av de ledande aktörerna på marknaden när det gäller digitalisering och automatisering och erbjuder Power Platform som innehåller verktygen Power Automate, Power Apps, AI Builder, Power BI och Power Virtual Agents. Gartner® har utnämnt Microsoft till en ledare för fjortonde året i rad i 2021 års upplaga av Gartner Magic Quadrant™ for Analytics and Business Intelligence Platforms.

RPA och DPA - Automatisering (DPA/RPA) - INVID Gruppen

RPA

Med hjälp av RPA kan vi hjälpa dig att effektivisera återkommande uppgifter och skapa pappersfria processer – så att du kan fokusera på det som är viktigast.

Power Platform är en samling verktyg som gör att vi kan automatisera rutinprocesser i din verksamhet för att skapa mer värde i organisationen. Det kan till exempel vara att skapa en automatisk scanning av en inkorg för fakturor, ordrar eller fraktsedlar, för att automatisera en flytt av bilagorna till en server eller annan applikation. Eller att automatisera skapandet av nya användarkonton i din IT-miljö. Det är egentligen mest fantasin som sätter gränser för vad du kan göra.

DPA

Med hjälp av DPA (och till viss del RPA) kan vi hjälpa dig att effektivisera mer eller mindre manuella verksamhetsprocesser. En mycket förekommande och tidskrävande process i verksamheter är beslutsprocesser i olika former.

De innehåller ofta mycket manuellt arbete att sammanställa underlag som sen skickas runt till flera olika personer för godkännanden i flera steg, efterarbete av information, uppdatering av system mm.

Här finns mycket tid att tjäna på att automatisera informationsbearbetningen och digitalisera beslutsprocessen med digitala flöden. På köpet erhåller man ökad kvalitet och spårbarhet.

Microsoft Power Platform

Microsoft Power Platform innehåller även en låg-kod utvecklingsplattform (LCDP) som tillhandahåller en utvecklingsmiljö som används för att skapa applikationsprogram via ett grafiskt användargränssnitt i stället för traditionell programmering. En lågkodad plattform kan producera helt operativa applikationer eller kräva ytterligare kodning för specifika situationer.

Utvecklingsplattformar med låg kod minskar mängden traditionell programmering, vilket möjliggör snabbare och billigare leverans av affärsapplikationer. En vanlig fördel är att ett bredare spektrum av människor kan bidra till applikationens utveckling – inte bara de med kodningskunskaper. LCDP:er kan också sänka de initiala kostnaderna för installation, utbildning, driftsättning och underhåll.

Vad du väljer att automatisera definierar hur processen kommer att se ut. Men vi på INVID finns tillgängliga för att hjälpa dig och din verksamhet att bli mer produktiva med hjälp av Microsoft Power Platform. Vi designar och skräddarsyr lösningar utefter ditt behov och process.

Ms Power Platform 1 1

Med oss på INVID får du och dina kollegor en bekvämare vardag och verktyg för att bli mer effektiva, för att ni ska kunna frigöra tid åt värdeskapande arbetsuppgifter.

Matchande kundreferenser

Vi kan uppvisa flertalet kundreferenser om hur vi hjälpt våra kunder med att automatisera och effektivisera sina processer.

Exempelvis åt Scandbio AB, som vi har byggt en applikation åt, som bland annat sparar tid, och förbättrar såväl arbetsmiljön som kvalitén.

Tack vare den smarta lösningen får Scandbio: s medarbetare dagliga rapporter från kvalitetsprover och eliminerar manuellt arbete, vilket sparar mycket tid. Applikationen förbättrar arbetsmiljön och kvalitén, samtidigt som den minskar risken för fel i datainsamling och hanteringen av avvikelser med hjälp av larmfunktioner.

Vill du se en kort film som visar vilka problem som har undanröjts och vilka positiva effekter som denna low code-lösning Scandbio har erhållit tack vare denna smarta lösning?

Kika då på denna film!

Vill du ha mer information om Automatisering (DPA/RPA)?

Samtliga tjänster inom Smarta processer

AMEa Etablering

Underlättar integrationsprocesser och sköter dokumentation och uppföljning kring mottagning av ny­an­län­­da.

AMEa - Programvaror för arbetsmarknadsenheter

Underlättar och effektiviserar administrativt arbete för dig som arbetar på en kommunal arbetsmarknadsenhet.

AMEa WEb

Ett system för smidig och effektiv insamling och hantering av persondata.

Beslutsstöd

Vi bearbetar och synliggör data för bättre beslut.

ePI Produktions-uppföljningssystem

Öka din produktionseffektivitet och sänk produktionskostnaderna.

Health-check och nulägesanalys

Leder dig till affärssystem som är skräddarsytt efter just din verksamhet.

Intranät

Inspirera, kommunicera och samarbeta – tillsammans.

Ledningssystem och dokumenthantering

Säkerställ rätt dokument och version till verksamheten.

Onlineutbildning

Är er personal tillräckligt utbildad? INVID erbjuder tillsammans med vår partner en rad digitala utbildningar för att förbättra er kompetens och med det produktionseffektivitet.

PoV (Proof of Value)

Här börjar din digitala resa. Vi hjälper dig med förstudie, mätning, pilotstudie och en nulägesanalys.

Pyramid Business Studio - Affärssystem

Möter dina behov inom ekonomi, information och verksamhets- och beslutsstöd.

Rådgivning och strategi

Vi hjälper företag till en smartare och produktivare vardag.

Samarbete och kommunikation

Vi förenklar och effektiviserar företagens vardag.

Smart Industri 365

Vi mäter, förbättrar och utvecklar er produktion.

SommarAMEa

En smidig lösning för insamling och hantering av sommarjobb och feriearbeten.

Verksamhetskonsulting - Affärssystem

Identifierar behov, flöden och processer.

Verksamhetsoptimering/ Konsulting - Smart Industri 365

Optimerar verksamheter och ökar lönsamheten.

Visselblåsare

En genomtänkt Visselblåsarstrategi hjälper dig ha bättre koll på din organisation.

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att automatisera flöden!

Stefan Timbus

Småland

Stefan Timbus

Teamledare Produktivitet

+46 (0)36-440 54 46

E-post

Joakim Jonson 418

Borås

Joakim Jonson

Platsansvarig

+46 (0)33-550 01 21

E-post

Jan Lilljegren (2)

Göteborg

Jan Lilljegren

Plats- och Försäljningschef

+46 (0)70-328 95 98

E-post

Hans Skoglund

Stockholm

Hans Skoglund

VD och verksamhetsutveckling

+46 (0)8-506 003 15

E-post

Vill du veta mer om vad vi gör och vad som är på gång?

Skriv upp dig här för något, eller några, av våra nyhetsbrev, så får du ta del av nyheter, tips och trix och inbjudningar.