Power BI Beslutsstöd - INVID Gruppen

Beslutsstöd

Vi bearbetar och synliggör data för bättre beslut

Idag samlar alla organisationer på sig stora mängder data

Idag samlar alla organisationer på sig stora mängder data. Det blir bara mer och mer för varje dag i takt med digitaliseringen av processer och arbetssätt. Att hantera den datan manuellt är också väldigt tidskrävande.

Vår primära målsättning är att hjälpa företagen att automatiskt samla in, analysera och presentera viktig affärsinformation för att ge underlag till väl underbyggda och bättre strategiska affärsbeslut i realtid.

Det blir bara svårare att använda den växande datamängden som finns i dina olika system på ett bra sätt om du inte använder ett beslutsstödsystem.

Beslutsstöd

En beslutsstödslösning från INVID hjälper dig ta reda på fakta om tillståndet i din verksamhet för att du enkelt ska kunna göra en noggrann analys i samband med framtagning av olika beslutsunderlag.

Med hjälp av automatiserade processer samlar vi kontinuerligt in och bearbetar data från dina olika system. Du slipper manuell handpåläggning med den fördröjning och de risker det medför. Vilket säkerställer hög kvalitet i beslutsunderlagen i realtid när du behöver det.

Manuella rutiner och processer är dessutom nästan alltid beroende av en eller enstaka personer som skapar rapporter och distribuerar dem, vilket inte bara skapar en stress hos den som utför arbetsuppgiften, utan även skapar en sårbarhet för verksamheten.

Genom att bli mer datadriven i ditt arbete kan du effektivisera processer och basera beslut på fakta, snarare än gissningar.

Beslutsstöd - INVID Gruppen

Power BI

Power BI är en molntjänst som består av en samling appar och datakopplingar för bearbetning och analys av data med syfte att visualisera komplexa data och förvandla data från olika datakällor till interaktiva rapporter och dashboards.

Du kan ha din data i Excel, på en databasserver eller en annan molnbaserad datakälla.

I Power BI kan vi koppla ihop datakällorna för att du enkelt ska kunna analysera resultatet på ett ställe.

Det är enkelt att använda Power BI och du kan skala upp din lösning i takt med att din verksamhet växer och förändras.

Beslutsstöd 3 2

Vägen till goda affärer som ger mer smak

REFERENS | BUBS GODIS

"Införandet av Power BI som beslutsstöd med smart integration mot affärssystemet Pyramid har medfört att vi kan nyttja säker analysdata med hög tillförlitlighet som fungerar som ett visuellt och tilltalande verktyg.

Det möjliggör att vi kan ställa ett antal variabler mot varandra som skapar viktigt underlag för optimering av företagets verksamhet.”.

Stefan Idrén, Export Manager vid BUBS Godis AB

Se referensen
Bubs Godis 1 1

Vill du ha mer information om Beslutsstöd?

Samtliga tjänster inom Smarta processer

AMEa Etablering

Underlättar integrationsprocesser och sköter dokumentation och uppföljning kring mottagning av ny­an­län­­da.

AMEa - Programvaror för arbetsmarknadsenheter

Underlättar och effektiviserar administrativt arbete för dig som arbetar på en kommunal arbetsmarknadsenhet.

AMEa WEb

Ett system för smidig och effektiv insamling och hantering av persondata.

Automatisering (DPA/RPA)

Vi ökar din effektivitet och sänker dina kostnader.

ePI Produktions-uppföljningssystem

Öka din produktionseffektivitet och sänk produktionskostnaderna.

Health-check och nulägesanalys

Leder dig till affärssystem som är skräddarsytt efter just din verksamhet.

Intranät

Inspirera, kommunicera och samarbeta – tillsammans.

Ledningssystem och dokumenthantering

Säkerställ rätt dokument och version till verksamheten.

Onlineutbildning

Är er personal tillräckligt utbildad? INVID erbjuder tillsammans med vår partner en rad digitala utbildningar för att förbättra er kompetens och med det produktionseffektivitet.

PoV (Proof of Value)

Här börjar din digitala resa. Vi hjälper dig med förstudie, mätning, pilotstudie och en nulägesanalys.

Pyramid Business Studio - Affärssystem

Möter dina behov inom ekonomi, information och verksamhets- och beslutsstöd.

Rådgivning och strategi

Vi hjälper företag till en smartare och produktivare vardag.

Samarbete och kommunikation

Vi förenklar och effektiviserar företagens vardag.

Smart Industri 365

Vi mäter, förbättrar och utvecklar er produktion.

SommarAMEa

En smidig lösning för insamling och hantering av sommarjobb och feriearbeten.

Verksamhetskonsulting - Affärssystem

Identifierar behov, flöden och processer.

Verksamhetsoptimering/ Konsulting - Smart Industri 365

Optimerar verksamheter och ökar lönsamheten.

Visselblåsare

En genomtänkt Visselblåsarstrategi hjälper dig ha bättre koll på din organisation.

Kontakta oss för att bli mer effektiv med hjälp av Beslutsstöd.

Richard Wahlstedt

Småland

Richard Wahlstedt

Affärsområdeschef - Produktivitet och Säkerhet

+46 (0)36-440 54 43

E-post

Joakim Jonson 418

Borås

Joakim Jonson

Platsansvarig

+46 (0)33-550 01 21

E-post

Jan Lilljegren (2)

Göteborg

Jan Lilljegren

Platsansvarig

+46 (0)70-328 95 98

E-post

Hans Skoglund

Stockholm

Hans Skoglund

VD och verksamhetsutveckling

+46 (0)8-506 003 15

E-post

Vill du veta mer om vad vi gör och vad som är på gång?

Skriv upp dig här för något, eller några, av våra nyhetsbrev, så får du ta del av nyheter, tips och trix och inbjudningar.