Beslutsstöd

Vi bearbetar och synliggör data för bättre beslut

Power BI Beslutsstöd - INVID Gruppen

Idag samlar alla organisationer på sig stora mängder data

Idag samlar alla organisationer på sig stora mängder data. Det blir bara mer och mer för varje dag i takt med digitaliseringen av processer och arbetssätt. Att hantera den datan manuellt är också väldigt tidskrävande.

Vår primära målsättning är att hjälpa företagen att automatiskt samla in, analysera och presentera viktig affärsinformation för att ge underlag till väl underbyggda och bättre strategiska affärsbeslut i realtid.

Det blir bara svårare att använda den växande datamängden som finns i dina olika system på ett bra sätt om du inte använder ett beslutsstödsystem.

Beslutsstöd

En beslutsstödslösning från INVID hjälper dig ta reda på fakta om tillståndet i din verksamhet för att du enkelt ska kunna göra en noggrann analys i samband med framtagning av olika beslutsunderlag.

Med hjälp av automatiserade processer samlar vi kontinuerligt in och bearbetar data från dina olika system. Du slipper manuell handpåläggning med den fördröjning och de risker det medför. Vilket säkerställer hög kvalitet i beslutsunderlagen i realtid när du behöver det.

Manuella rutiner och processer är dessutom nästan alltid beroende av en eller enstaka personer som skapar rapporter och distribuerar dem, vilket inte bara skapar en stress hos den som utför arbetsuppgiften, utan även skapar en sårbarhet för verksamheten.

Genom att bli mer datadriven i ditt arbete kan du effektivisera processer och basera beslut på fakta, snarare än gissningar.

Beslutsstöd - INVID Gruppen

Power BI

Power BI är en molntjänst som består av en samling appar och datakopplingar för bearbetning och analys av data med syfte att visualisera komplexa data och förvandla data från olika datakällor till interaktiva rapporter och dashboards.

Du kan ha din data i Excel, på en databasserver eller en annan molnbaserad datakälla.

I Power BI kan vi koppla ihop datakällorna för att du enkelt ska kunna analysera resultatet på ett ställe.

Det är enkelt att använda Power BI och du kan skala upp din lösning i takt med att din verksamhet växer och förändras.

Beslutsstöd 3 2

Vi på INVID finns tillgängliga för att hjälpa dig och din verksamhet att bli mer effektiva med hjälp av Microsoft Power BI beslutsstöd.

Vi designar och skräddarsyr en lösning utefter ditt behov.
Hör av dig så startar vi din resa idag!

Vägen till goda affärer som ger mer smak

REFERENS | BUBS GODIS

"Införandet av Power BI som beslutsstöd med smart integration mot affärssystemet Pyramid har medfört att vi kan nyttja säker analysdata med hög tillförlitlighet som fungerar som ett visuellt och tilltalande verktyg.

Det möjliggör att vi kan ställa ett antal variabler mot varandra som skapar viktigt underlag för optimering av företagets verksamhet.”.

Stefan Idrén, Export Manager vid BUBS Godis AB

Se referensen
Bubs Godis 1 1

Kontakta oss för att bli mer effektiv med hjälp av Beslutsstöd.

Richard Wahlstedt

Småland

Richard Wahlstedt

Affärsområdeschef - Produktivitet och Säkerhet

+46 (0)36-440 54 43

E-post

Jan Lilljegren (1)

Göteborg

Jan Lilljegren

Plats- och Försäljningschef

+46 (0)70-328 95 98

E-post

Hans Skoglund

Stockholm

Hans Skoglund

VD och verksamhetsutveckling

+46 (0)8-506 003 15

E-post

Vill du veta mer om vad vi gör och vad som är på gång?

Skriv upp dig här för något, eller några, av våra nyhetsbrev, så får du ta del av nyheter, tips och trix och inbjudningar.