Samarbete och kommunikation

Vi förenklar och effektiviserar företagens vardag

”Microsoft 365 hjälper oss att bli mer jämlika.”

Har ni utmaningar i den digitala mognaden i verksamheten? Det har visat sig att digital erfarenheten skiljer sig brett mellan individer på ett företag, vilket gör att distansen mellan medarbetare blir onödigt stor.

Men de verktyg som finns inuti Microsoft 365 kan hjälpa till att minska gapet av digital kompetens - och vi hjälper er ta steget!

Idag har vi ett stort generationsgap i samhället när det gäller digital mognad

Den yngre generationen är generellt mer kompetent när det gäller kommunikation i olika kanaler än den äldre generationen, och de har också betydligt högre krav på digital interaktivitet. Det gapet vill vi på INVID hjälpa er att minska.

Kommunikation kan hanteras på många olika sätt, i flera olika kanaler. Vi hjälper er att reda ut hur ni kommunicerar på bästa sätt i de olika kanalerna och vad som är en rimlig nivå för er att börja på.

Samarbete och kommunikation - INVID Gruppen (1)

Samhället vi lever i blir också mer och mer mobilt

Vi hjälper dig anpassa processer och arbetssätt till det mobila samhället. Om din arbetskraft är mobil eller utspridd på flera orter eller kanske till och med länder, så behöver dina digitala verktyg stödja ett sådant arbetssätt.

Med hjälp av moderna samarbetsverktyg kan du styra hur du vill jobba med dokument, vem som får tillgång till vilken information samtidigt som du beaktar sekretess, konfidentialitet och informationssäkerhet.

Samarbete och kommunikation - INVID Gruppen

Vi hjälper dig förstå hur du kan använda Microsoft 365 på ett säkert sätt, så att informationen landar hos rätt mottagare.

Du kan med andra ord få ut kommunikation i alla led på ditt sätt.

Vi ser till att utmana er för att ni inte ska fastna i gamla arbetssätt i ett nytt verktyg, utan hur ni kan kommunicera på bästa sätt framåt.

Det är avgörande för en framtidssäker verksamhet.

Hör av dig redan idag!

Vill du ha mer information om Samarbete och kommunikation?

Samtliga tjänster inom Smarta processer

AMEa Etablering

Underlättar integrationsprocesser och sköter dokumentation och uppföljning kring mottagning av ny­an­län­­da.

AMEa - Programvaror för arbetsmarknadsenheter

Underlättar och effektiviserar administrativt arbete för dig som arbetar på en kommunal arbetsmarknadsenhet.

AMEa WEb

Ett system för smidig och effektiv insamling och hantering av persondata.

Automatisering (DPA/RPA)

Vi ökar din effektivitet och sänker dina kostnader.

Beslutsstöd

Vi bearbetar och synliggör data för bättre beslut.

ePI Produktions-uppföljningssystem

Öka din produktionseffektivitet och sänk produktionskostnaderna.

Health-check och nulägesanalys

Leder dig till affärssystem som är skräddarsytt efter just din verksamhet.

Intranät

Inspirera, kommunicera och samarbeta – tillsammans.

Ledningssystem och dokumenthantering

Säkerställ rätt dokument och version till verksamheten.

Onlineutbildning

Är er personal tillräckligt utbildad? INVID erbjuder tillsammans med vår partner en rad digitala utbildningar för att förbättra er kompetens och med det produktionseffektivitet.

PoV (Proof of Value)

Här börjar din digitala resa. Vi hjälper dig med förstudie, mätning, pilotstudie och en nulägesanalys.

Pyramid Business Studio - Affärssystem

Möter dina behov inom ekonomi, information och verksamhets- och beslutsstöd.

Rådgivning och strategi

Vi hjälper företag till en smartare och produktivare vardag.

Smart Industri 365

Vi mäter, förbättrar och utvecklar er produktion.

SommarAMEa

En smidig lösning för insamling och hantering av sommarjobb och feriearbeten.

Verksamhetskonsulting - Affärssystem

Identifierar behov, flöden och processer.

Verksamhetsoptimering/ Konsulting - Smart Industri 365

Optimerar verksamheter och ökar lönsamheten.

Visselblåsare

En genomtänkt Visselblåsarstrategi hjälper dig ha bättre koll på din organisation.

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att samarbeta och kommunicera effektivt med Microsoft 365!

Stefan Timbus

Småland

Stefan Timbus

Teamledare Produktivitet

+46 (0)36-440 54 46

E-post

Joakim Jonson 418

Borås

Joakim Jonson

Platsansvarig

+46 (0)33-550 01 21

E-post

Jan Lilljegren (2)

Göteborg

Jan Lilljegren

Platsansvarig

+46 (0)70-328 95 98

E-post

Hans Skoglund

Stockholm

Hans Skoglund

VD och verksamhetsutveckling

+46 (0)8-506 003 15

E-post

Vill du veta mer om vad vi gör och vad som är på gång?

Skriv upp dig här för något, eller några, av våra nyhetsbrev, så får du ta del av nyheter, tips och trix och inbjudningar.