Ledningssystem och dokument-hantering

Säkerställ rätt dokument och version till verksamheten

Ledningssystem och dokumenthantering - INVID Gruppen

Ledningssystem som underlättar din dokumenthantering

Har du många dokument som behöver hanteras löpande? Vi vet hur det kan vara. För dig som arbetar med olika typer av kvalitets- och policydokument kan ett ledningssystem underlätta dokumenthanteringen avsevärt, och i sin tur underlättar revision.

Ett ledningssystem beskriver hur organisationen styr verksamheten, som ett verktyg för att säkerställa att verksamheten bedrivs utifrån bestämda rutiner. Ett bra stöd för medarbetare i det dagliga arbetet.

Det ska vara enkelt att hitta relevanta dokument

När du har många dokument att hantera löpande är det lätt att de hamnar i egna mappar eller på platser där det är svårt att komma ihåg att de finns. Det ska vara enkelt för alla att hitta dokument som är relevanta för deras arbetsuppgifter.

Med ett ledningssystem kan vi styra rättigheter, skapa automatiska flöden för attest eller uppdateringar vid förnyelse av gemensamma dokument.

Systemet hjälper till att märka upp dokumenten så att de blir tydligt var de finns.

Ett ledningssystem förhindrar också att dokument blir utdaterade eftersom dina medarbetare alltid får tillgång till den senaste versionen.

Ledningssystem och dokumenthantering - INVID Gruppen (1)

Visuella processflöden för tydlighet internt 

Med hjälp av Flowchart blir ledningssystemet mer tilltalande när processerna byggs upp visuellt för en tydligare presentation av era flöden.

De kan exempelvis länka till enskilda dokument eller dokumentsamlingar för att du på ett smidigt sätt ska hitta det du söker.

Med hjälp av systemet kan vi också bygga in ett processkartsystem i ditt intranät för att allt ska hanteras på ett och samma ställe.

Smidigare kan det inte bli.

Visuella flöden - Ledningssystem och dokumenthantering - INVID Gruppen

Sparar åtskilliga timmar i månaden! 

REFERENS | BIM KEMI

"I en verksamhet med mycket laboratoriearbete blir det många dokument med olika metodbeskrivningar. Administrationen av dessa har tidigare varit omfattande.

Men med vårt nya och smarta ledningssystem, som består av dokumenthantering i SharePoint och visualisering i FlowChart, har vi effektiviserat vår dokumenthantering med åtskilliga timmar i månaden”.

Karin Dahlberg, Kvalitets- och säkerhetschef vid BIM Kemi

Se referensen
Bim Kemi Dokumenthantering 2

Vill du ha mer information om Ledningsinformation och dokumenthantering?

Samtliga tjänster inom Smarta processer

AMEa Etablering

Underlättar integrationsprocesser och sköter dokumentation och uppföljning kring mottagning av ny­an­län­­da.

AMEa - Programvaror för arbetsmarknadsenheter

Underlättar och effektiviserar administrativt arbete för dig som arbetar på en kommunal arbetsmarknadsenhet.

AMEa WEb

Ett system för smidig och effektiv insamling och hantering av persondata.

Automatisering (DPA/RPA)

Vi ökar din effektivitet och sänker dina kostnader.

Beslutsstöd

Vi bearbetar och synliggör data för bättre beslut.

ePI Produktions-uppföljningssystem

Öka din produktionseffektivitet och sänk produktionskostnaderna.

Health-check och nulägesanalys

Leder dig till affärssystem som är skräddarsytt efter just din verksamhet.

Intranät

Inspirera, kommunicera och samarbeta – tillsammans.

Onlineutbildning

Är er personal tillräckligt utbildad? INVID erbjuder tillsammans med vår partner en rad digitala utbildningar för att förbättra er kompetens och med det produktionseffektivitet.

PoV (Proof of Value)

Här börjar din digitala resa. Vi hjälper dig med förstudie, mätning, pilotstudie och en nulägesanalys.

Pyramid Business Studio

Möter dina behov inom ekonomi, information och verksamhets- och beslutsstöd.

Rådgivning och strategi

Vi hjälper företag till en smartare och produktivare vardag.

Samarbete och kommunikation

Vi förenklar och effektiviserar företagens vardag.

Smart Industri 365

Vi mäter, förbättrar och utvecklar er produktion.

SommarAMEa

En smidig lösning för insamling och hantering av sommarjobb och feriearbeten.

Verksamhetskonsulting - Affärssystem

Identifierar behov, flöden och processer.

Verksamhetsoptimering/ Konsulting - Smart Industri 365

Optimerar verksamheter och ökar lönsamheten.

Visselblåsare

En genomtänkt Visselblåsarstrategi hjälper dig ha bättre koll på din organisation.

Vi på INVID vet vad som krävs för att effektivisera din vardag. Hör av dig redan idag!

Stefan Timbus

Småland

Stefan Timbus

Teamledare Produktivitet

+46 (0)36-440 54 46

E-post

Jan Lilljegren (2)

Göteborg

Jan Lilljegren

Plats- och Försäljningschef

+46 (0)70-328 95 98

E-post

Hans Skoglund

Stockholm

Hans Skoglund

VD och verksamhetsutveckling

+46 (0)8-506 003 15

E-post

Vill du veta mer om vad vi gör och vad som är på gång?

Skriv upp dig här för något, eller några, av våra nyhetsbrev, så får du ta del av nyheter, tips och trix och inbjudningar.